Rozpoczynamy realizację pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu ,,Przyszłość należy do młodzieży”. Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w spotkaniach mających na celu m.in.:

  • pozyskanie ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami, a także możliwościami lokalnego rynku pracy, zwiększając szansę na uzyskanie zatrudnienia,
  • zdefiniowanie celu, zakresu oraz terminów działań dotyczących realizacji poszukiwań właściwej ofert pracy,
  • przeglądanie, analizowanie i dobieranie ofert pracy,
  • przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego);
  • poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach osób pozostających bez zatrudnienia

Spotkania planujemy od dnia: 30.05.2022 r.

Wszystkie harmonogramy zaplanowanych form wsparcia dostępne są na stronie projektu.

Skip to content