Pragniemy przekazać informację, iż ,,Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek rozpoczyna realizację projektu pn. ,,Przyszłość należy do młodzieży!”

W ramach projektu będą wspierane:

osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy z obszaru województwa wielkopolskiego, w tym:

osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne,

opiekujące się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Priorytetem projektu jest aktywizacja osób, które utraciły zatrudnienie po dniu 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Skip to content