,,Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek oferuje przede wszystkim kompleksowe działania w sektorze edukacji pozaformalnej w ramach realizowanych projektów dofinansowywanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizujemy formy wsparcia, które mają na celu zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji, doprowadzając do aktywizacji – osiągnięcia zatrudnienia lub samozatrudnienia przez Naszych klientów.

Tematyka realizowanych przez Nas szkoleń zawodowych jest określana jako deficyt na lokalnym rynku pracy, dzięki czemu absolwenci zwiększają swoją szansę, aby w szybkim czasie zdobyć pracę w nowo wyuczonym zawodzie.

Ponadto w ramach oceny efektów kształcenia po szkoleniach zawodowych organizowane są zewnętrzne egzaminy zawodowe, dzięki którym Uczestnicy po pozytywnej walidacji otrzymują dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra ekspertów, z którymi współpracuje ,,Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek. Warto również podkreślić, że merytoryczne i metodologiczne opracowania systemu jakości kształcenia, jest zgodne z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Szczegóły Naszej oferty:

Skip to content