Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” oraz ,,Specjalista ds. sprzedaży” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniach zawodowych: ,,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych oraz ,,Specjalista ds. sprzedaży” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

Harmonogramy realizacji:

Szkolenia zakończą się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Realizacja szkolenia zawodowego pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

W ramach szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

  • Analiza danych – filtrowanie, sortowanie, konsolidowanie, wczytywanie danych zewnętrznych. Wykresy i elementy graficzne w arkuszach;
  • Zarządzanie danymi w skoroszytach;
  • Prawa i obowiązki pracownika administracyjno – biurowego;
  • Zarządzenie obiegiem dokumentów;
  • Pisma admistracyjno–biurowe – rodzaje pism, metody pisania;
  • Korespondencja handlowa;
  • Akty administracyjne;
  • Petycje, skargi i wnioski.

Harmonogram realizacji:

Szkolenie zakończy się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Nowe spotkania w ramach projektu ,,Przyszłość należy do młodzieży!”

Pragniemy ogłosić, iż planujemy realizacje poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla kolejnych osób w ramach projektu pn. Przyszłość należy do młodzieży! 

Wszystkie harmonogramy zaplanowanych form wsparcia znajdują się na stronie projektu.

Realizacja szkoleń zawodowych w ramach projektu ,,Przyszłość należy do młodzieży!”

Rozpoczynamy realizację nowych szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu ,,Przyszłość należy do młodzieży”.

Zgodnie z wcześniej opracowanymi dokumentami pn. „Indywidualny Plan Działania”, osoby wezmą udział w następujących szkoleniach:

  • ,,Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” – szkolenie zawodowe dla 12 osób
  • ,,Kosmetyczka″ – szkolenie zawodowe dla 7 osób

Harmonogramy realizacji:


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Realizacja szkolenia zawodowego pn. „Specjalista ds. zaopatrzenia” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Specjalista ds. zaopatrzenia” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

Harmonogram realizacji:

Szkolenie zakończy się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Kolejne szkolenie zawodowe pn. „Logistyk-spedytor” w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”

Rozpoczynamy realizację kolejnego szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Logistyk-spedytor”.

Harmonogram realizacji:

Szkolenie zakończy się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Szkolenie zawodowe pn. ,,Specjalista ds. sprzedaży z obsługą klienta” w ramach projektu ,,Przyszłość należy do młodzieży!”

Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu ,,Przyszłość należy do młodzieży!”. Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Specjalista ds. sprzedaży z obsługą klienta”.

Harmonogram realizacji:


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Szkolenie zawodowe pn. ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” w ramach projektu ,,Przyszłość należy do młodzieży!”

Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu ,,Przyszłość należy do młodzieży!”. Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”.

Harmonogram realizacji:


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Skip to content