Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniu zawodowym pn.: ,,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

W ramach szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

  • Analiza danych – filtrowanie, sortowanie, konsolidowanie, wczytywanie danych zewnętrznych. Wykresy i elementy graficzne w arkuszach;
  • Zarządzanie danymi w skoroszytach;
  • Prawa i obowiązki pracownika administracyjno – biurowego;
  • Zarządzenie obiegiem dokumentów;
  • Pisma admistracyjno–biurowe – rodzaje pism, metody pisania;
  • Korespondencja handlowa;
  • Akty administracyjne;
  • Petycje, skargi i wnioski.

Harmonogram realizacji:

Szkolenie zakończy się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Skip to content