Rozpoczynamy realizację szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Kompas włączenia społeczno-zawodowego”.
Zgodnie z wcześniej opracowanym IPD, osoby wezmą udział w szkoleniach zawodowych: ,,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami ICT” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych oraz ,,Specjalista ds. sprzedaży” w wymiarze 120 godz. dydaktycznych.

Harmonogramy realizacji:

Szkolenia zakończą się otrzymaniem przez Uczestników Projektu dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. Efektem będzie uzyskanie konkretnych umiejętności/ kompetencji/ kwalifikacji zawodowych i/ lub społecznych.


Pozostałe informacje dostępne na stronie projektu:

Skip to content